Leyens alle diensten beschikbaar

De kinderdagopvang in de Leyens vind plaats binnen Integraal Kindcentrum (IKC) De Tjalk. Dit nieuwe IKC is een ruimtelijk opgezette locatie en werd op 31 mei 2017 door Burgemeester Aptroot geopend. Het kindcentrum biedt kinderen van 0 tot en met 13 jaar een doorgaande ontwikkellijn van kinderopvang en onderwijs onder één dak.

Volg een virtual tour op deze locatie via de volgende link: IKC De Tjalk

Locatie Kadelaan adres:

Kadelaan 210
2725 BR Zoetermeer
Telefoon 079-3460060

We hebben hier babygroepen 0 tot 2 jaar, peutergroepen 2 tot 4 jaar en verticale groepen 0 tot 4 jaar. Bel gerust voor een rondleiding.

Clustermanager:
Rita Groothuizen
mt.leyens@drieballonnen.nl, 079-3460060

Clustercoördinator:
Ester Zuidwijk

Nog veel meer weten over hoe wij met de kinderen werken, wat ze doen, wat ze eten?
Lees ons beleid.

Bekijk voor meer contactgegevens het locatie-overzicht.

 

Buitenschoolse opvang 4 t/m 12 jaar:

Door een nauwe samenwerking binnen is de overgang na schooltijd heel natuurlijk. De kinderen lopen zo vanuit school door naar de opvang, waar ze gezellig beginnen met hun dag te delen met de medewerkers onder het snijden van de groente en eten van wat lekker gezonds. Daarna kunnen de kinderen kiezen uit verschillende activiteiten.

Locatie de Tjalk adres:
Kadelaan 210
2725 BR Zoetermeer
Telefoon 079-3460060

 

Locatie BSO Jump&Zo - Opening per 15 januari 2018 
Salomeschouw 154 
2726 JX Zoetermeer

Telefoon tijdelijk: (079) 34 600 60 

Vangt de volgende locaties op:
- Prinses Margrietschool
- IKC de Tjalk
- Elzenhoek
- Het Plankier

Clusteranager:
Rita Groothuizen, 079-3460060
mt.leyens@drieballonnen.nl,

Clustercoördinator:
Ester Zuidwijk

 

BSO Locatie Prinses Margrietschool adres:
Antigoneschouw 12
2726 KE  Zoetermeer
Telefoon op locatie: 06-83025438

Vangt de volgende locaties op:
- Prinses Margrietschool
- Elzenhoek
- Het Plankier

Clustermanager:
Natascha van der Bol,079-7600203, mt.buytenwegh@drieballonnen.nl

Bekijk voor meer contactgegevens het locatie-overzicht.