Wetgeving zorgt voor verandering in de groepen

Een van onze speerpunten voor de komende periode is het voorbereiden op de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Dit is een wet om kwaliteit in de kinderopvang verder te verbeteren. De wet gaat in op 1 januari 2018 en is bijvoorbeeld van invloed op het aantal medewerkers op de groep.

Wat merk je daar nu al van op locatie?
Op dit moment zijn we achter de schermen aan het werk om de gevolgen van deze nieuwe wetgeving in de praktijk straks zo soepel mogelijk in te voeren. Omdat de exacte regeling pas vanaf juli 2017 beschikbaar is zal je daar nu nog niet zoveel van zien op de locaties.

Kleine aanscherpingen van beleid worden wel al doorgevoerd. Daarnaast investeren wij momenteel al in hoger opgeleid personeel die adviseren in de groepen. Op het moment dat we grotere aanpassingen op de groep gaan uitwerken, dan brengen we je daarvan op de hoogte. Uiteraard beperken we de impact voor de kinderen zoveel mogelijk; als het goed is levert het voor hen vooral voordelen op.