Inspirerend voorbeeld in babyopvang

De Drie Ballonnen werd benaderd door Sardes, een onderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector. Sardes deed in opdracht van Het Expertisepunt ‘Versterk het Jonge Kind’, onderzoek naar organisaties die kwaliteitsverbetering in de babyopvang hebben doorgevoerd.

De Drie Ballonnen kwam samen met nog zeven andere organisaties opvallend positief in dit onderzoek naar voren. Daarom interviewden zij Nathalie van der Zijden van De Drie Ballonnen voor het boek, “Handreiking voor kinderopvangorganisaties – De baby in de opvang”. Met dit boek hoopt het Expertisepunt Versterk Het Jonge Kind professionals uit de kinderopvang te inspireren en uit te dagen om te kijken naar de eigen praktijk.

Tijdens het symposium 'De baby in de spotlight!’ op 20 februari jl. is deze handreiking officieel uitgereikt. Het boek is ook digitaal verschenen en te bekijken via deze link. We zijn er trots op dat De Drie Ballonnen een inspiratiebron is voor andere kinderopvangorganisaties in het hele land. Ons verhaal is te vinden op pagina 57!