Beleid rondom zorgkinderen

Als kinderdagverblijf hebben we zorgverplichting voor de ontwikkeling van kinderen. Wij houden de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk in de gaten. Hieronder in vogelvlucht ons beleid en de afspraken die hierover zijn gemaakt.

Twee keer per jaar worden er per groep kind-besprekingen gehouden waarbij ieder kind van de groep wordt besproken. De pedagogische medewerkers bespreken eventuele problemen en bijzonder gedrag van de kinderen die zij signaleren met de locatiemanager. Wanneer blijkt dat er bijzonderheden zijn over de ontwikkeling van een kind dan wordt dit besproken met de ouders. In samenspraak met alle betrokkenen wordt ver een plan gemaakt om het gedrag te observeren en te zien hoe de pedagogisch medewerkers het kind het beste kunnen ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Bij dit proces wordt soms ook de kwaliteitsmedewerker betrokken.  

Zo nodig adviseren wij aan ouders om externe hulp in te schakelen, zoals bijvoorbeeld logopedie bij een taal ontwikkelingsachterstand. De Drie Ballonnen heeft samenwerkingsverbanden met diverse organisaties rondom kinderen zoals Meerpunt, Jeugd en Gezinshulp, het consultatiebureau en natuurlijk de diverse scholen en hun intern begeleiders. Eventuele samenwerking rondom een kind gaat altijd in overleg met ouders. Wanneer een zorgkind vier jaar is en naar de basisschool gaat dan vindt er, in samenspraak met ouders, een overdracht plaats tussen het kinderdagverblijf en de betreffende school. 

Heeft u als ouder zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Dan is het belangrijk dat u dit duidelijk aangeeft bij de pedagogisch medewerkers zodat wij vanuit gezamenlijkheid naar een plan kunnen werken. Het kind staat daarbij centraal.