Basisschool Floriant wordt IKC

Dinsdagmorgen 25 oktober heeft wethouder Isabelle Vugs Integraal Kindcentrum (IKC) Floriant officieel geopend. Als IKC bieden Basisschool Floriant en kinderopvang-organisatie De Drie Ballonnen samen een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Kinderen van de basisschool onthaalden op feestelijke wijze de peuters van het kinderdagverblijf op het schoolplein. Samen met circusartiest Jovel zochten de kinderen naar de sleutel van het nieuwe gebouw. Na het openingsmoment gingen de feestelijkheden voor de kinderen in de klas door.

De slogan van de Floriant, “waar het talent van het kind centraal staat”, blijft de boventoon voeren in dit IKC. En dat sluit goed aan bij de visie van De Drie Ballonnen, die met de ZaaiGoed-methode kinderen helpt hun talenten te ontdekken.

Met als opzet de overgang tussen opvang en onderwijs zo vloeiend mogelijk te laten verlopen gaan de peuters van de kinderopvang elke maand een keer op bezoek bij de kleuters in de school. Ook worden gezamenlijke activiteiten met peuters en leerlingen georganiseerd. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats over de kinderen tussen de leidsters van de kinderopvang en de juffen en meesters van school.