Nieuws vanuit de Ouderraad:

De kwaliteitsmedewerker van De Drie Ballonnen heeft uitleg gegeven over het thema Speelgoed. Zij heeft laten zien hoe De Drie Ballonnen hiermee omgaat, wat de basisvoorraad is, hoe bestellingen verlopen, hoe het juiste speelgoed wordt gekozen voor de juiste leeftijd, hoe het speelgoed wordt aangeboden en hoe je met speelgoed de verschillende vaardigheden kunt stimuleren. Het was een zeer leuke en informatieve presentatie.

Vanuit de directie is aangegeven dat in de wijk Rokkeveen het eerste Montessori kindcentrum in Zoetermeer geopend wordt op 1 augustus (opvang van kinderen van 0 – 12). Omdat het montessorionderwijs iets afwijkt van het reguliere onderwijs gaan de pedagogische medewerkers op een Montessori training. Verder is De Drie Ballonnen gevraagd om vorm te geven aan een Integraal Kind Centrum (IKC) met de school De Achtsprong in de wijk Palestein. De Drie Ballonnen gaat daar zorgdragen voor de peuteropvang 2 – 4 jaar en de BSO.

Vorig jaar september heeft de overname van de De Drie Ballonnen en Junis plaatsgevonden. Op dit moment zie je dat deze samenwerking steeds intensiever wordt. De samenwerking levert veel positieve ervaringen op. Vanuit Junis wordt er een strategische bijeenkomst georganiseerd om na te denken over de toekomst. De ouderraad is gevraagd om hier aan deel te nemen en mee te denken. 

Om de grote regeldrukte voor te zijn, is er alvast een keuze gemaakt voor de 5 december cadeautjes. De zomercadeautjes zijn inmiddels besteld en we hopen straks weer veel kinderen blij te kunnen maken!

De aangeboden kinder-EHBO training voor ouders/opvoeders is een groot succes. Er zijn veel aanmeldingen binnengekomen waardoor er in september een extra avond georganiseerd wordt.

De Jaarfeesten van de BSO’s zijn inmiddels geweest en dit heeft veel blije en enthousiaste gezichten opgeleverd. Het jaarfeest van het kinderdagverblijf zal 17 september plaatsvinden op de locatie Oosterheem, Spitsbergen 21.

De Ouderraad is op zoek naar nieuwe leden! Mocht u interesse hebben om mee te denken met De Drie Ballonnen en uw locatie meld u dan aan via ons mailadres ouderraad.drieballonnen@gmail.com