Investeringen in de kinderopvang

Wat een goed nieuws dat de overheid opnieuw investeert in de kinderopvang. In 2017 zal er meer dan 200 miljoen extra beschikbaar gesteld worden. Hierdoor gaan de toeslagen omhoog en worden de kosten voor kinderopvang lager voor ouders. Daarnaast krijgt de kwaliteit van de kinderopvang extra aandacht en wordt ook daar met extra geld in geïnvesteerd. Een goede ontwikkeling, want het betekent dat de overheid zich realiseert dat kwalitatief goede kinderopvang noodzakelijk is voor de ontwikkeling van kinderen en de arbeidsparticipatie van ouders.

Bij De Drie Ballonnen staat ontwikkeling en pedagogische kwaliteit altijd al hoog op de agenda. We onderzoeken voortdurend hoe het beter kan en geven daar op de locaties samen met de oudercommissies en de ouderraad vorm en inhoud aan. De afgelopen periode heeft De Drie Ballonnen zich met de medewerkers gefocust op een verdieping van de ZaaiGoed-methode. Zij hebben hiervoor de verdiepingstraining van ZaaiGoed gevolgd.

Het leven van ouders is volop in beweging. De Drie Ballonnen beweegt daarin mee en komt op belangrijke momenten met passende oplossingen. We hopen dat jullie, als ouders/verzorgers, tevreden zijn over ons aanbod en de wijze waarop wij daar uitvoering aangeven. In de komende tijd zullen we u daarover benaderen.

In de nieuwsbrief is het Jaarverslag 2015 te vinden. Het jaarverslag is vormgegeven in een digitale presentatie en geeft een beeld van al onze activiteiten in 2015.

Verder lees je in de nieuwsbrief ook over de verhuizing van het centraal bureau, de feestelijke opening van een nieuwe Boekstart-voorleeshoek, Modderweek, nieuws vanuit de Ouderraad en voortgang van nieuwbouw en onze nieuwste uitbreiding.

Als laatste wil ik je attenderen op mijn laatste blog over de samenwerking met het basisonderwijs. Samen met de basisscholen zoeken we naar mooie mogelijkheden om het voor kinderen en hun ouders beter te maken.

Veel leesplezier!

 

Met vriendelijke groet,

 

Marie-Louise van Mourik