Goed zaaien met ZaaiGoed

Onze visie is gebaseerd op boodschappen waar zowel kinderen als volwassenen in het dagelijks leven mee te maken krijgen. Wij noemen deze boodschappen ZaaiGoed.

  • In dit woord zit Zaaien. Wanneer kinderen opgroeien worden ze gevormd door allerlei ervaringen en door de volwassenen om hen heen. Er wordt als het ware door deze volwassenen gezaaid. In onze visie staat het zaaien centraal. Onze medewerkers worden getraind om dezelfde boodschappen bij de kinderen te zaaien.
     
  • In ZaaiGoed zit ook het woord Goed. Onze visie is gebaseerd op boodschappen die het fundament leggen voor de ontwikkeling van kinderen vanuit een goed, positief uitgangspunt.

Een uitgangspunt waarbij iedereen de ruimte krijgt om zich naar eigen vermogen te ontwikkelen, mag zijn wie hij of zij is en met respect behandeld wordt.

Onze visie kent vier pijlers en er zijn vier personages in het leven geroepen om het voor de kinderen toegankelijker te maken.

  • Tess: Bewust Zijn: Kinderen worden bewust wie ze zijn.

  • Mo: Bewust Legen: Kinderen worden bewust dat ze een bak hebben waar alles in komt en die ze kunnen legen.

  • Max: Bewust Ontvangen: Kinderen worden bewust dat ze de wereld door een brilletje ontvangen en daar zelf invloed op hebben.

  • Kate: Bewust Vullen: Kinderen worden bewust dat ze hun eigen bak positief kunnen vullen en bij kunnen dragen aan hun eigen kracht.

Aan elk karakter zijn zeven positieve boodschappen gekoppeld die kinderen en opvoeders ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkelingsproces. Het meeste ZaaiGoed voelt heel vertrouwd aan.

   

Dit is Tess                             Dit is Mo                       Dit is Max                    Dit is Kate

 

Voorbeelden van ZaaiGoed

* “Ken je filters”, zodat kinderen bewust worden dat ze de wereld waarnemen door een brilletje en de werkelijkheid vaak anders is.

* “Ken je bak”, om kinderen bewust te maken van je persoonlijke bak, waarin jouw unieke bagage zit, alle positieve en negatieve ervaringen die je tot nu toe hebt opgedaan en die je hebben gevormd tot wie je bent. 

* “Maak ruimte voor anderen”, zodat kinderen leren rekening te houden met anderen.

* “Blijf bij jezelf”, zodat kinderen gestimuleerd worden vanuit IK en het eigen gevoel te praten, in plaats van veroordelend en verwijtend naar anderen. 

Kinderen leren op verschillende manieren. Daarom heeft ZaaiGoed verschillende leerstijlen in zich, gebaseerd op taal en ondersteund met gebaren, visuele vormgeving en leuke activiteiten.

U zult onze ZaaiGoedfiguren vast tegen komen binnen onze kinderopvang!

En ook op onze buitenschoolse opvang, want natuurlijk groeien Tess, Mo, Max en Kate mee!