Van politieagent naar tuinman

 

  • In het woord ZaaiGoed zit nog meer. Het is ook een metafoor van hoe wij de ondersteuning van onze medewerkers naar kinderen zien.

Wij zien onze medewerkers niet alleen als verzorgers en ook niet als oppas. Dus om in de metaforen te blijven, niet als politieagent of als brandweerman die brandjes blust bij ruzies.

Wij leren onze medewerkers zichzelf te zien als een tuinman. Je bent je bewust dat in de eigen aarde van het kind al heel veel aanwezig is. Je bent je ervan bewust dat ieder kind op zijn unieke wijze groeit. En je kijkt geduldig naar het kind en ziet of het kind in een ZaaiGoed ondersteuning nodig heeft. Om in de metafoor te spreken: je gooit niet overal water op, omdat het een plantje is. Het ene plantje heeft meer licht nodig, het andere wat extra voeding, weer een ander een stokje om langs te groeien. Zo kijken wij ook naar de kinderen.

Door het geven van de juiste voeding kan het kind zich ontwikkelen en al zijn talenten dat het heeft laten opbloeien.

Door met elkaar heel bewust met het ZaaiGoed om te gaan, komt er een veiliger klimaat. Op pesten wordt actie ondernomen, uitgesproken en er wordt bekeken waar het gedrag vandaan komt, zowel bij degene die pest als degene die gepest wordt. Alleen in contact met de ander kun je leren omgaan met elkaar.

Wij trainen onze medewerkers in anders kijken, anders denken en anders doen naar kinderen.

Een kind doet jou na en spiegelt wie jij bent als opvoeder. Immers, wat jij erin stopt, zal er ook weer uit komen. Anders gezegd: wat je zaait is, wat je oogst. De boodschappen die je aan een kind meegeeft, zijn bepalend voor de rest van zijn leven. Zij vormen de basis. En daar dragen wij in de opvang aan bij.

Kijk hier wat er met kijken door de bril van een tuinman wordt bedoeld.