Een uitkomst wanneer u een wisselend rooster heeft

Zoekt u kinderdagopvang en heeft u een wisselend rooster? Dan is onze flexibele opvang wellicht iets voor u. Het contract is wel iets complexer dan gewone opvang, daarom leggen wij het hieronder graag uitgebreid aan u uit.

Wisselende diensten 

Als u wisselend gebruik wilt maken van onze opvang, kunt u een wisselende diensten contract afsluiten. Van te voren geeft u aan op welke dagen de opvang zou moeten zijn en hoeveel opvang u per maand nodig heeft. 

Stel dat u opvang nodig heeft op maandag, dinsdag en woensdag dan worden deze dagen voor u gereserveerd. Vóór de 26ste van de maand geeft u dan door van welke dagen u gebruik wilt maken van de opvang voor die maand erna. U doet dit via het ouderportaal. 

In het contract wordt een minimale afname afgesproken van het aantal uren dat u per maand afneemt. Deze uren worden iedere maand in rekening gebracht. Ook als u minder komt, wordt dit bedrag gefactureerd. Mocht u meer komen dan de minimale afname, dan wordt dat extra in rekening gebracht. Het is dus belangrijk dat uw minimale afname per maand goed overeen komt met uw wens. 

Kinderdagverblijf 

Per 1-1-2015 is een dagdeel 5,75 uur.  Een hele dag is dan dus 11,5 uur. De berekening van uw maandbedrag wordt als volgt gemaakt: 

1 dag is 11,5 uur, stel dat u gemiddeld 4 dagen in de maand nodig heeft, dan neemt u 11,5 uur x 4 dagen= 46 uur per maand minimale afname. Mocht u toch in een maand meer dagen nodig hebben, dan ontvangt u hier een extra factuur voor. Houdt u bij het inplannen van de dagen wel rekening met hoe de maand valt. 

Voorbeeld: In de maand oktober wilt u de volgende dagen afnemen verdeeld over maandag, dinsdag en woensdag: 

wo    1-10, di      7-10 , ma   13-10 , wo   22-10 , ma   27-10 . Dit zijn 5 dagen. Totaal 5 x 11,5 uur= 57,5 uur. 

Wanneer u nu de minimale afname op 46 uur heeft staan krijgt u een extra factuur over het verschil van deze uren dus 11,5 uur. 

Stel dat u in bovenstaand voorbeeld niet voor woensdag 1-10, maar voor dinsdag 30-9 opvang nodig heeft, valt deze nog in de maand september en neemt u in oktober maar 46 uur af. U neemt dus een aantal uur per maand af en geen aantal dagen per week.  

U heeft dus de keuze om: 

  • uw uren per maand ruim te nemen, zodat u geen extra factuur krijgt, u betaalt dan soms te veel 

  • uw uren per maand krap te nemen, u ontvangt dan wellicht een extra factuur 

  • uw dagen zo in te plannen dat ze binnen uw pakket per maand vallen 

Voorwaarden KDV 

U kunt zelf aangeven wat u als minimale afname wilt hebben, hieraan zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: 

-Wanneer u 2 dagen per week wilt reserveren, is de minimale afname minimaal 23 uur per maand 

-Wanneer u 3 dagen per week wilt reserveren, is de minimale afname minimaal 46 uur per maand 

-Wanneer u 4 dagen per week wilt reserveren, is de minimale afname minimaal 92 uur per maand 

-Wanneer u 5 dagen per week wilt reserveren, is de minimale afname minimaal 115 uur per maand 

Buitenschoolse opvang 

Hetzelfde geldt voor de BSO, daar neemt u ook een bepaald aantal uur per maand af. Uw minimale afname wordt berekend over 40 weken, verdeeld over 12 maanden. U ontvangt dus ook een factuur in de vakanties. Wanneer er in een maand een vakantie valt, moet u de minimale afname inplannen in de weken van de reguliere bso.  

De vakantieweken gaan via de vakantiekaart en worden niet meegenomen in de minimale afname. De minimale afname voor de reguliere BSO is 2 ochtenden en/of middagen per maand. 

Stel dat u gebruikt wil maken van de voor en naschoolse opvang dan is het 2 ochtenden en 2 middagen in de maand. Indien u alleen gebruik wilt maken van de naschoolse opvang is het 2 middagen per maand. 

Voor de afname houdt u de opvangtijden aan van uw BSO. 

Wanneer de school van uw kind uit is om 15.30 uur dan heeft u per middag 3 uur opvang nodig (15.30-18.30), de minimale afname per maand is dan 6 uur. Als de school in de ochtend om 8.30 uur begint heeft u per ochtend 1 uur opvang nodig (7.30-8.30), dus 2 uur per maand minimale afname. 

Wijzigen 

Mocht u de minimale afname willen aanpassen dan kunt u dit doen door via het ouderportaal een wijziging door te geven. https://drieballonnen.kindplanner.nl 

U doorloopt de wijziging zoals aangegeven wordt in het ouderportaal en vult de minimale afname in het opmerkingen veld in. We passen het contract voor u aan. 

Mocht u hulp willen bij het uitrekenen en vaststellen van uw minimale afname dan kunt u een mail sturen naar planning@drieballonnen.nl. Graag met vermelding uw vraag, de naam van uw kind, telefoonnummer en tijdstip waarop wij u het beste kunnen bereiken. Onze medewerkers zullen dan contact met u hierover opnemen. 

Voor meer informatie over tarieven klikt u hier.