Een plek met leeftijdsgenootjes en vriendschap

 

Bij de buitenschoolse opvang kunnen kinderen lekker spelen, alleen of samen met  leeftijdsgenootjes, meedoen met activiteitenen vrienden maken. Buitenschoolse opvang is een van plekken waar kinderen hun vrije tijd besteden.  

Spelen met leeftijdsgenootjes en vriendschappen is belangrijk voor kinderen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een prettige sfeer binnen de groep zodat elk kind bij de groep hoort en zelf ook een bijdrage levert aan de groep. Kinderen worden gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen om vorm te geven aan de buitenschoolse opvang.  

Elke maand bieden we de kinderen activiteiten aan op allerlei ontwikkelingsgebieden. Zoals koken, sport en spel, drama en creativiteit. Kinderen mogen zelf kiezen of ze mee doen aan de activiteiten. Op de locaties is er genoeg spelmateriaal waarmee ze zich binnen en buiten kunnen vermaken.

Voor de vakantie opvang is er een activiteitenprogramma ontwikkeld wat elke vakantie weer verandert en wat er voor zorgt dat we er met elkaar een leuke tijd van maken. De kinderen worden betrokken in de keuzes die we maken voor het activiteitenprogramma. Zo weten we wat de kinderen leuk vinden om te doen, en kunnen we zo veel mogelijk kinderen stimuleren om mee te doen. 

De locaties waar De Drie Ballonnen buitenschoolse opvang aanbiedt bevinden zich in ruimtes binnen of in de directe nabijheid van de basisscholen. Zie specifieke informatie bij locaties.

Voor meer informatie over tarieven klikt u hier.