Hoe gaan wij met klachten om?

Wij zijn van mening dat de organisatie, de pedagogisch medewerkers, de ouders en de kinderen één geheel vormen dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de opvang. Samen met u evalueren we constant het reilen en zeilen binnen het kinderdagverblijf om de kwaliteit hoog te houden. U, als ouders/verzorgers, kunt ons helpen met input om de dienstverlening te verbeteren en op peil te houden.

Uw signalen zijn voor ons erg belangrijk! Door middel van het reactieformulier kunt u deze aan ons doorgeven. Het formulier heeft met opzet de naam reactie; het kunnen dus opmerkingen, klachten, suggesties en complimenten zijn.

Op deze manier krijgt het management informatie waarop zij kunnen sturen. Het is tenslotte de zorg van ons allemaal om het beste voor de kinderen te waarborgen, dus vul in dit formulier!!!

Pas als onze medewerkers of de directie een reactie niet naar uw tevredenheid hebben opgelost spreken wij van een klacht. In de klachtenprocedure kunt u lezen hoe wij uw klacht verwerken. U heeft hiervoor Acrobat Reader nodig.

Natuurlijk hopen we dat u de dingen die u dwars zitten snel aan ons meldt, zodat klachten kunnen worden voorkomen. Vertel ons dus wat u van ons vindt.

Er is één onafhankelijke geschillencommissie die zowel klachten van ouders als van oudercommissies behandelt en een bindend advies kan geven. De Drie Ballonnen is aangemeld bij de Brancheorganisatie Kinderopvang, Geschillencommissie kinderopvang. 

U kunt uw klachten ook kwijt via ouderraad.drieballonnen@gmail.com, maar we hopen natuurlijk dat u de weg van de klachtenprocedure eerst bewandelt.

Contactgegevens van de deelnemers zijn bij voorzitter van de ouderraad bekend.