Samenwerkingsverband centrum Jeugd en Gezin

Meerpunt is het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en gezin waar ouders en jongeren terecht kunnen met vragen omtrent opvoeding en opgroeien. Voor jongeren is er het speciale Jongeren Informatiepunt JIP. Het Meerpunt wordt vormgegeven door meerdere organisaties die samenwerken rondom het gezin. Ook de kinderopvang is hierin vertegenwoordigd. Gezamenlijk kunnen we een netwerk vormen indien er vragen zijn.

Het Meerpunt heeft een inlooppunt waar u terecht kan voor meer informatie, advies of een gesprek over opvoeden en opgroeien. Het inlooppunt is gevestigd in de hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 in het Stadshart. Vanuit het inlooppunt wordt u mogelijk doorverwezen naar een van de Meerpunt partners afhankelijk van uw vraag.

Daarnaast worden er gedurende het jaar vanuit het Meerpunt cursussen, ontmoetingsgroepen en workshops georganiseerd gericht op opvoeden en opgroeien.

Meer informatie over activiteiten, contact en partners van het Meerpunt vindt u op www.meerpunt.nl